Curs practic de limbi străine (franceză / germană) 4.

Tipul disciplinei: obligatoriu

Structura disciplinei:

  • semestrul 4, 2 credite, 2 seminare

Titularii disciplinei: 

 

Cursurile de limbă germană modernă încep mereu cu evaluarea cunoştinţelor şi stabilirea nivelului corespunzător ai cursanţilor. Într-un al doilea pas întocmim paşaportul lingvistic Europass, document care permite studenţilor descrierea detaliată a propriilor lor abilităţi şi competenţe lingvistice. Conţinuturile cursului se orientează atât spre cerinţele Cadrului European Comun de Referinţă cât şi spre cerinţele specifice ale cursanţilor şi-şi propune drept scop o pregătire pragmatică orientată spre comunicare.


en2206-lb-ger-4.pdf