Examen finalizare

Examen de licenţă – sesiunea iunie-iulie 2020

Perioada de înscriere:  ....  iunie 2020

 

Probele scrise după următorul program:

         Înscriere și predarea dosarelor până la data de .....

Examen scris de limba şi literatura britanică/americană:  .....,  ora 9.00

Susţinerea publică a lucrărilor:  ......., ora 9.00

 

Metodologie:

Metodologie licență

 

Ghid program antiplagiat

Comisia de licenţă:

 

Şef de comisie: Conf. Univ. Dr. Dan Popescu
Membrii: Lect. Univ. Dr. Titus Pop, Lect. Univ. Dr. Borbély Julianna
Secretar: Lect. Univ. Dr. Bökös Borbála

Membru supleant: Conf. Univ. Dr. Bánffi-Benedek Andrea

 

            Comisia de contestație:

 

Şef de comisie: Conf. Univ. Dr. Maior Enikő
Membrii: Lect. Univ. Dr. Veres Ottilia, Lect. Univ. Dr. Antonia Pâncotan

Secretar: Asist. Univ. Drd. Szabó Roland

Membru supleant: Lect. Univ. Dr. Bartha Krisztina