Examen finalizare

Examen de licenţă – sesiunea iunie-iulie 2023

Perioada de înscriere:  ....  iunie 2023

 

Probele scrise după următorul program:

         Înscriere și predarea dosarelor până la data de .....

Examen scris de limba şi literatura britanică/americană:   iunie 2023,  ora 9.00

Susţinerea publică a lucrărilor:   iunie 2023, ora 9.00

 

Metodologie:

Metodologie licență

Ghid întocmire lucrare licență

Metodologie licență ENGE

Metodologie licență HUEN

 

Ghid program antiplagiat

Comisia de licenţă:

 

Şef de comisie: Conf. Univ. Dr. Dan Popescu
Membrii: Lect. Univ. Dr. Titus Pop, Lect. Univ. Dr. Borbély Julianna
Secretar: Lect. Univ. Dr. Bökös Borbála

Membru supleant: Prof. Univ. Hab. Dr. Maior Enikő

 

            Comisia de contestație:

 

Şef de comisie: Conf. Univ. Dr. Bánffi-Benedek Andrea 
Membrii: Lect. Univ. Dr. Veres Ottilia, Lect. Univ. Dr. Nagy Ágota

Secretar: Asist. Univ. Drd. Szabó Roland

Membru supleant: Conf. Univ. Dr. Boka László