Újrafordítási gyakorlatok 2

A tárgy típusa: opcionális

A tantárgy felépítése:

  • 6. szemeszter: 3 kredit, 1 óra kurzus, 1 óra szeminárium

A tantárgy oktatói: Dr. Maior Enikő, Drd. Szabó Roland