Veres Ottilia – Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj

Veres Ottilia – Nemzeti Kiválóság Program, Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj

 

Veres Ottilia, tanszékünk oktatója a Nemzeti Kiválóság Program keretében létrehozott Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj nyertese. Kutatási témája: “Gyarmati találkozások J. M. Coetzee korai regényeiben”.

A kutatás kivonata:

Doktori kutatómunkám középpontjában az interszubjektivitás kérdése áll J. M. Coetzee dél-afrikai Nobel-díjas szerző korai regényeiben. Hegel és Lévinas interszubjektivitás-elméleteiből kiindulva az érdekel, hogy milyen szerepet játszik Coetzee regényeiben Hegel úr-szolga dialektikája és (ezzel szemben) a másik arca által hordozott transzcendencia lévinasi fogalma. Disszertációm két alap(ító) metaforája az ölelés és annak (ki)fordítottja, a hátonhordás motívumai. Mindkét bonyolult aktus “tartalma” és motivációja a másik ember felé való törekvés, “tétjük” pedig a másik ember iránti felelősség. Az Alkonyvidék-ben az interszubjektivitás allegóriáját a másik ember háton cipelésének motívuma alakítja Az ezeregy éjszaka meséinek Szindbád-történetéből. A Másik megszólításának lévinasi aktusa és vágya generálja A semmi szívében és a Foe történetmondását. Barbárokra várva című regényét egy „gyarmati Oidipuszként” olvasom, míg a Michael K-ben a „gyarmati Molloy” értelmezésének lehetősége érdekel. Coetzee regényein keresztül arra akarok rámutatni, hogy a gyarmatosító és gyarmatosított közötti kapcsolat rendkívül gazdag, ellentmondásos tartalmakkal és jelentésekkel teli, kétélű viszony.

 

 

Img 1468

forrás: deptenglish.partium.ro