Literatura Sci-Fi

Regimul disciplinei: opțional

Număr de ore pe săptămână: 2

  •  din care curs: 1, seminar: 1

Numărul de credite: 3

Titularul activităţii de curs: Dr. Bökös Borbála

Obiectivul general al disciplinei:

  • Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale de literatură și film Sci-Fi şi a unor deprinderi de lectură şi interpretare;
  • Îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a opera cu noţiuni teoretice şi de a le aplica la analiza fenomenului de Science Fiction literar şi cinematografic;
  • Dezvoltarea abilităţii de sintetizare a conceptelor fundamentale şi evaluarea critică a perspectivelor multiple aparţinând disciplinei (mai precis asupra fenomenelor de Sci-Fi prezentate în texte cinematografice și literare)

Obiectivele specifice:

  • Dezbaterea problemelor naraţiunii Sci-Fi şi prezentarea principalelor metode teoretice de abordare a fenomenelor Sci-Fi în literatură și în arta filmului
  • familiarizarea cu structura narativă a filmului și a romanului Sfi-Fi
  • cunoașterea și analiza unor teme specifice Sci-Fi
  • cunoașterea unor perioade semnificative în istoria filmului Sci-Fi de pe teritoriul anglo-saxon
  • a face cunoștință cu filme și texte Sci-Fi de pe teritoriul anglo-saxon din afara Statelor Unite ale Americii și Regatul Unit

en3207-lit-sci-fi.pdf