Cultură populară anglo-americană

Tipul disciplinei: obligatoriu

Titularul disciplinei:dr. Pop Titus

Structura disciplinei:

  • semestrul 5, 3 credite, 2 cursuri, 2 seminare

Obiectivele disciplinei

  • Obiective generale: dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi prezentare, dezvoltarea cunostintelor
  • Competenţe cognitive: dezvoltarea cunoştinţelor de cultura şi civilizaţie britanică contemporană
  • Competenţe profesionale: a face cunoscute cele mai importante concepte, personaje istorice si evenimente prezente în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei Nord în prezent
  • Competenţe afectiv-valorice: mai buna cunoaştere a mentalităţii anglo-saxone

en3104-cult-pop.pdf