Public Speaking

 

Tipul disciplinei: opțional

Structura disciplinei:

  • semestrul 4, 3 credite, 1 curs, 1 seminar

Titularii disciplinei: Dr. Borbély Julianna, drd. Szabó Roland

 

 

  • Dezvoltarea abilităților de comunicare orală în limba engleză
  • Dezvoltarea abilităților de a ține discursuri
  • Dezvoltarea abilităților de a interpreta texte

  • Interpretarea textelor: poezie, proză, teatru
  • Prezentare orală corectă din punctul de vedere pronunției și a intonației
  • Analiza textelor orale (anunțuri, discursuri, dialoguri)
  • Ținerea unui discurs în limba engleză


en2214-public-speaking.pdf