Istoria literaturii britanice 3.

Tipul disciplinei: obligatoriu

Structura disciplinei:

  • semestrul 4, 4 credite, 2 cursuri, 2 seminare

Titularul disciplinei: Veres Ottilia, drs.

 

 

Obiectivele disciplinei

  • Obiective generale: abordarea diacronică şi tematică a victorianismului în proză şi a modernismului în cele trei genuri principale: poezia, romanul şi teatrul.
  • Competenţe cognitive: aprofundarea etosului victorian şi a spiritului modernist (destructurarea structurii formale, gotic şi decadentism).
  • Competenţe profesionale: perfecţionarea capacităţii studenţilor de a integra textul literar în contextul socio-cultural al epocii.
  • Competenţe afectiv-valorice: dezvoltarea intuiţiei şi a discernămîntului studenţilor în aprecierea valorii artistic-literare.

en2203-ist-lit-brit-3.pdf