Curs practic de limbi străine (franceză / germană) 3.

Tipul disciplinei: obligatoriu

Structura disciplinei:

  • semestrul 3, 2 credite, 2 seminare

Titularii disciplinei: 

 

en2107-lb-ger-3.pdf

Cursul de limbă germană modernă îşi propune mai întâi să evalueze cunoştinţele de bază ale cursanţilor şi să stabilească nivelul lor corespunzător. Al doilea pas îl constituie întocmirea paşaportului lingvistic Europass, document care le permite studenţilor să-şi descrie în detaliu propriile abilităţi şi competenţe lingvistice. Conţinutul cursului satisface atât exigenţele Cadrului European Comun de Referinţă cât şi cerinţele specifice ale cursanţilor, având drept scop o pregătire pragmatică, orientată în special spre comunicare.