Lingvistică generală

Tipul disciplinei: obligatoriu

Structura disciplinei: 

  • semestrul 1: 4 credite, 2 cursuri

Titularul disciplinei: Conf. Univ. dr. Maior Enikő

 

en1101-ling-gen.pdf

Obiectivele disciplinei 

  • Utilizarea adecvată a conceptelor şi noţiunilor  introduse,
  • Asimilarea noţiunilor lingvistice relevante 
  • familiarizarea cu conceptele și noțiunile de bază din domeniul lingvisticii
  • familiarizarea cu sistemul lingvistic și cu ariile principale: fonetică/fonologie, morfologie, sintaxă, semantică
  • cunoașterea istoriei limbii engleze