Összehasonlító irodalom 1

A tantárgy típusa: kötelező

A tantárgy felépítése:

  • 1. szemeszter: 4 kredit, 2 előadás

A tantárgy oktatója: dr. János Szabolcs


A tantárgy célkitűzései

Az előadássorozat egyfajta bevezetés kíván lenni az irodalom- és művészetelmélet alapkérdéseibe, segítség a korszerű szöveg- és kultúraelemzési stratégiák, eljárások elsajátíttatásában. A kulturális kánonelméletek tapasztalatai révén megkísérli körülhatárolni az irodalmiság szükségszerűen változó komponenseit, s bevezető jellegénél fogva lehetőséget és alapot kíván teremteni arra, hogy a későbbi irodalomelméleti, (világ)irodalmi, esztétikai előadások folytathatók legyenek.

Az összehasonlító irodalomtudomány elméleti és történeti alapjai; Bevezetés az alapvető irodalomelméleti ismeretekbe; A posztmodern irodalomtudományi és hatástörténeti fejlemények ismertetése; Kritikai kultúrakutatás (Cultural Studies, cultural approaches to literature); Az irodalmi értelmezés és az intézményes értékelési folyamatok szocio-kulturális háttereinek feltárása; Az irodalomtörténeti kánonmodellek és az amerikai kánonviták belátásainak hasznosítása.en1102-lit-comp-1.pdf