Fonetika és fonológia

A tantárgy típusa: kötelező

A tantárgy felépítése:

  • 1. szemeszter: 3 kredit, 1 előadás, 2 szeminárium.

A tantárgy oktatója:

Pop Titus, dr.


Általános bibliográfia

Doboş, Daniela. A Handbook of English Phonetics and Phonology.Iaşi:Demiurg, 2001

Kovács János and Siptár Péter. Újra angolra hangolva.Helikon, 2000..

Parkin, Ken. Anthology of British Tongue-Twisters.London: Samuel French, 1969.

Roach, Peter. English Phonetics and Phonology.Cambridge:University Press,1991

en1106-fonetica.pdf