Konferencia-előadások az angol kutatási projekt jegyében

A 19. században Magyarországra és Erdélybe látogató angol utazók beszámolóinak és az azokban megjelenő interkulturális találkozások vizsgálata kapcsán a kutatás vezetője az elmúlt hónapokban három konferencián vett részt.

2017. március 24-én a Cultural Texts and Contexts című konferencián (Nagyváradi Állami Egyetem, Románia) Dr. Bökös Borbála előadást mutatott be “Gross Wardein [is] one of the prettiest little towns”: Images of a City in 19th century British and American Travel Literature” címmel, amelyben a városantropológia és az irodalmi topográfia módszereit figyelembe véve Nagyvárad képét vizsgálta a 19. századi angol és amerikai útleírásokban, különös tekintettel John Paget és Charles Loring Brace szövegeire. dsc 0868

Április 7-én ezt a kutatást továbbgondolva előadást mutatott be a 7. nemzetközi ELLE (English Language & Literatures in English) konferencián (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad) „Oradea seen by an American in the 19th century: Charles Loring Brace’s Journey in Hungary and in Partium” címmel.dsc 0883 Ez az előadás kizárólag Brace útinaplójára támaszkodott, és a kutató olyan szempontokat vázolt fel benne, amelyekből egyértelműen meghatározhatóvá váltak az osztrák ellenőrzés alatt lévő partiumi város sajátosságai—éles ellentétet mutatva a korábban Paget által leírtakkal.

Május 18-20 között a 27. B.A.S (British and American Studies) nemzetközi konferencián (Temesvár, Románia, Temesvári Nyugati Tudományegyetem) Dr. Bökös Borbáluvta bemutatta a „Westerners and Easterners: Charles Loring Brace’s Travel Account of Hungary and Partium in the 19th Century” című dolgozatot, amelyben a keleti és nyugati diskurzusok szempontjából vizsgálta a Brace útinapló szövegét, illetve az utazó narrátor gyarmatosító attitűdjére és az általa vont kulturális párhuzamokra mutatott rá az elemzés során.