Klebelsberg-ösztöndíj

Klebelsberg-ösztöndíj

Pályázati felhívás a pedagóguspályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók részére.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok - például természettudományos szakirányok - iránti érdeklődés felkeltése.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

  • egységes, osztatlan tanárképzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,
  • vállalja, hogy

              • a tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, és

              • az oklevél megszerzését követően  – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

A pályázatbeadás határideje: 2014. október 20.

A teljes pályázati felhívás az alábbi linken található:

http://palyazatmenedzser.hu/2014/10/03/klebelsberg-kepzesi-osztondij-program-2014-2015-palyazat-a-pedagogus-palyat-valaszto-egyetemi-es-foiskolai-hallgatok-tamogatasara/

forrás: deptenglish.partium.ro